15. lecie koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej i 40. rocznica I Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny

04/06/2019

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Państwo

W roku bieżącym Parafia pw. św. Michała Archanioła, jak i cała społeczność naszego miasta nad trzema jeziorami,  obchodzić będzie 15. rocznicę koronacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk.

Obecny rok jest również naznaczony 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Na nowo wsłuchujemy się w nauczanie papieskie z tamtych pamiętnych i bardzo brzemiennych w skutki dni. Wciąż w naszych uszach brzmi jak echo wołanie Papieża Polaka: „niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.”

Oba te wydarzenia chcemy przypomnieć i wspólnie przeżyć w atmosferze jedności i radości. Zaprosiliśmy z tej okazji znaną piosenkarkę Eleni wraz z zespołem, planowana jest wystawa oraz publikacja z historią objawień Matki Bożej, wspólny poczęstunek. To wszystko pociąga za sobą wymierne koszty.

Ośmielamy się zatem zwrócić do Państwa z serdeczną prośbą o finansowe lub inne wsparcie zaplanowanych wydarzeń. Środki finansowe można przelać na konto Parafii pw. św. Michała Archanioła /z dopiskiem – Rocznica/ lub przekazać wskazanym osobom.

Za każdą okazaną pomoc wyrażamy naszą serdeczną wdzięczność i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

                                                                        Z wyrazami szacunku

  ks. prob. Robert Nurski