7-13 maja – Tydzień Modlitw o Powołania

07/05/2017

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 54. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia zakonnego.

 

Modlitwa o powołania Papieża Pawła VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który posłałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące, szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami i Swoimi sługami.
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami,
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali świat,
w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Aby, odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję,
budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą i światłością świata.
Rozszerz, o Panie, Twoje miłosne wołanie również na wiele serc niewieścich,
czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej,
oddania się służbie Kościołowi oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.