IV Niedziela Adwentu – 24.12.2017

23/12/2017

1. Dzisiejsza IV niedziela Adwentu kończy okres przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przeżywamy jednocześnie Wigilię Bożego Narodzenia. Wieczorem zasiądziemy do wieczerzy. Rozpocznijmy ją odczytaniem fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, mówiącego o narodzeniu Chrystusa. Odmówmy modlitwę „Ojcze nasz”, wspomnijmy naszych zmarłych. Na znak pokoju i wzajemnej miłości podzielmy się opłatkiem. Zaśpiewajmy kolędę. Przygotujmy dodatkowe nakrycie na stole dla Chrystusa, dla niespodziewanego gościa, dla kogoś, kogo fizycznie już pośród nas nie ma.

2. Msze św. pasterskie będą sprawowane o godz. 21.30 i 24.00.   W czasie Mszy św. celebrowanej o północy będzie  śpiewał Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty”.

3. W zakrystii można nabyć poświęcone opłatki. 

4. Msze św. w poniedziałek w pierwszy Dzień Świat o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 18.30. W drugi dzień świat wg porządku niedzielnego.

5. Przypominamy, że od nowego roku ulega zmianie godzina sprawowania Mszy św. popołudniowej z 13.00 na 12.30.

6. W sobotę 30 grudnia, po wieczornej Mszy św.  pan organista Zygmunt Bera wraz osobami towarzyszącymi w śpiewie zapraszają na wspólne kolędowanie w naszym kościele. Gorąco zachęcamy do wspólnego śpiewu na cześć Nowonarodzonego Zbawiciela.

7. W przyszłą niedzielę przypada ostatni dzień Roku Pańskiego 2017. Po sumie nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne za przeżyty rok.

8. Kolęda, czyli odwiedziny duszpasterskie rodzin, rozpocznie się w naszej parafii w środę 27 grudnia. Plan kolędy został wydrukowany i jest wyłożony pod chórem. Można go znaleźć także na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Kolęda to czas wspólnej modlitwy i refleksji nad osobistym i rodzinnym życiem wiarą oraz wspólnoty parafialnej. Nie jest to okazja do prowadzenia np. dysput politycznych. Bardzo prosimy, aby nie podejmować tematów niereligijnych. Dobrowolne ofiary składane przy okazji kolędy zostaną przeznaczone na opłacenie należności, jakie parafia jest zobowiązana zapłacić każdego roku na rzecz Kościoła Powszechnego i lokalnego, w tym składkę ubezpieczeniową – łącznie  ponad 20 tys. zł. Pozostała część ofiar zostanie przeznaczona na cele remontowe parafii. Za zrozumienie już teraz dziękujemy.

9. W najbliższym tygodniu, ze względu na kolędę biuro parafialne będzie czynne tylko po Mszach św.

10. W okresie kolędowym nabożeństwo środowe do Matki Bożej Nieustającej  Pomocy i sobotnie do Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedziskiej w formie skróconej bezpośrednio po Mszach świętych.

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy na parafialnym cmentarzu: Czesławę Tylkowską. Ją i wszystkich naszych bliskich zmarłych oddajmy miłosiernemu Bogu: „wieczny odpoczynek racz im dać, Panie”.

12. Powierzmy się opiece św. Michała Archanioła – Patrona naszej Parafii.

Wszystkim Parafianom, Sympatykom i Gościom pobiedziskiej Fary
życzymy błogosławionego, pełnego miłości i radości wigilijnego wieczoru.