+ Kazimierz Adamczak, zm. 11.04.2017

22/04/2017
Lp. Ofiarodawca Termin Godzina
1 od rodziny Łagodzińskich 06.09.2017 7.00
2 od szwagierki Krystyny z mężem i rodziną 23.12.2017 18.30
3 od żony 31.12.2017 9.00
4 od syna Jurka z żona i dziećmi 28.11.2017 18.30
5 od syna Tomasza z żoną i dziećmi 23.11.2017 18.30
6 od sąsiadów Powałowskich z ul. Słonecznej 11.09.2017 7.00
7 od rodziny Grosiak i Okińczyc 14.06.2017 18.30
8 od szwagierki Reginy z rodziną 14.09.2017 7.00
9 od Firmy Pogrzebowej „Przykucki” 29.09.2017 7.00
10 od rodziny Hedzielskich i Owockich z ul. Słonecznej 06.11.2017 7.00
11 od rodziny Chowańców 20.09.2017 18.30
12 od rodziny Nowakowskich 04.10.2017 18.30
13 od kolegów z PZW 07.10.2017 7.00
14 od siostry Marii i Mikołajczaków 15.12.2017 18.30
15 od crześniaczki Renaty z rodziną oraz Mariusza i Mirki z rodziną 17.12.2017 9.00
16 od sąsiadów z ul. Słonecznej: Paluszkiewiczów i Kwapichów 16.10.2017 7.00
17 od Mirosławy i Tadeusza Paluszkiewiczów 27.10.2017 7.00
18 od rodziny Białasów z ul. Słonecznej 10.11.2017 7.00
19 od Piechurów 16.11.2017 7.00
20 od Janiny i Czesława Mellerów 22.11.2017 7.00
21 od Piskorza ni Bąkowskich z ul. Słonecznej 18.10.2017 18.30
22 od Kowalskiej-Zygmont oraz rodzin Głowackich, Bąkowskich i Kowalskich 09.12.2017 7.00
23 od rodziny Pawlickich 03.12.2017 7.00
24 od siostry Ireny z rodziną 29.12.2017 18.30