+Kazimierz Pacan

10/10/2018

Śp. + Kazimierz Pacan
1.  30.04.2019 17.30
2.  21.04.2019 12.30
3. 03.05.2019 18.30
4.  21.09.2018 17.30
5. 17.10.2018 17.30
6.  13.05.2019 17.30
7.  20.05.2019 17.30
8.  28.11.2018 17.30
9.  17.03.2019 7.00

10. 25.01.2019 7.00
11.  20.02.2019 17.30
12. 01.03.2019 7.00
13.  01.06.2019 7.00
14.  04.03.2019 7.00

W celu uniknięcia pomyłek prosimy o sprawdzanie intencji mszalnych na bieżąco w gablocie ogłoszeń.