Nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej odwołane.

25/03/2020

Ze względu na zaistniałą sytuację, nabożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa, decyzją Księdza Prymasa zostyają odwołane.