Odpust parafialny

26/09/2019

Zapraszamy na coroczny odpust ku czci św. Michała Archanioła. Suma odpustowa będzie sprawowana przez ks. infułata prof. dr. hab. Bogdana Czyżewskiego o godz. 12.30. W dniu odpustu wprowadzimy do naszej świątyni Relikwiarz – Drzewo Życia, który zawiera w sobie relikwie polskich świętych: Ojca Świętego Jana Pawła II, s. Faustyny Kowalskiej, ks. Michała Sopoćki, ks. Jerzego Popiełuszki i matki Marii Karłowskiej – założycielki Sióstr Pasterek. W podnóżu relikwiarza został umieszczony kamień z groty św. Michała Archanioła w Gargano.