Ogłoszenia duszpasterskie

22/12/2018

1. Dzisiejsza IV niedziela Adwentu kończy okres przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
2. Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Wieczorem zasiądziemy do wieczerzy. Rozpocznijmy ją odczytaniem fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, mówiącego o narodzeniu Chrystusa. Odmówmy modlitwę „Ojcze nasz”, wspomnijmy naszych zmarłych. Na znak pokoju i wzajemnej miłości podzielmy się opłatkiem. Zaśpiewajmy kolędę. Przygotujmy dodatkowe nakrycie na stole dla Chrystusa, dla niespodziewanego gościa, dla kogoś, kogo fizycznie już pośród nas nie ma.
3. Msze św. pasterskie będą sprawowane o godz. 21.30 i 24.00. W czasie Mszy św. celebrowanej o północy będzie śpiewał Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty”.
4. W zakrystii można nabyć poświęcone opłatki.
5. Msze św. we wtorek, w pierwszy Dzień Świat, o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i 18.30. W drugi dzień świąt wg porządku niedzielnego.
6. Kolęda, czyli odwiedziny duszpasterskie rodzin, rozpocznie się w naszej parafii w piątek 28 grudnia. Plan kolędy został wydrukowany i jest wyłożony pod chórem. Można go znaleźć także na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Kolęda to czas wspólnej modlitwy i refleksji nad osobistym i rodzinnym życiem wiarą oraz wspólnoty parafialnej. Nie jest to okazja do prowadzenia np. dysput politycznych. Bardzo prosimy, aby nie podejmować tematów niereligijnych. Dobrowolne ofiary składane przy okazji kolędy zostaną przeznaczone na opłacenie należności, jakie parafia jest zobowiązana zapłacić każdego roku na rzecz Kościoła Powszechnego i lokalnego, w tym składkę ubezpieczeniową. Pozostała część ofiar zostanie przeznaczona na cele remontowe parafii. Za zrozumienie już teraz dziękujemy.
7. W najbliższym tygodniu, ze względu na kolędę biuro parafialne będzie czynne tylko po Mszach św.
8. W okresie kolędowym, w miesiącu styczniu, Msze św. w naszej parafii będą sprawowane od poniedziałku do piątku tylko rano. Nabożeństwo środowe do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po porannej Mszy św. Od Nowego Roku Msza św. w sobotę rano będzie sprawowana przy ołtarzu Matki Boskiej Łaskawej Pani Pobiedzisk i bezpośrednio po Mszy św. nabożeństwo ku Jej czci.
9. Zakończyliśmy tegoroczne prace remontowe na dachu kościoła. Na wiosnę zostaną podjęte prace wykończeniowe w zakrystii. Koszt podjętych prac to ponad 450 tys. zł. Dziękujemy za otrzymane dotacje Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatowi Poznańskiemu, Władzom Miasta i Gminy w Pobiedziskach, Bankowi Spółdzielczemu w Pobiedziskach, Cukierni „Grzeczka”, Firmie Tip Topol oraz Wam Kochani Parafianie i Sympatycy Fary za ofiary składane przez mijający rok. Bez Waszego wsparcia modlitewnego i finansowego realizacja tych prac byłaby niemożliwa. Wszystkim z serca wypowiadamy Bóg zapłać! W roku przyszłym chcielibyśmy dokończyć remont dachu od strony południowej.
10. Z racji przypadającej w tym roku 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego zapraszamy na Mszę św. sprawowaną w naszym kościele 27 grudnia o godz. 16.00. Po jej zakończeniu przejście na Rynek i dalsze uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
11. Powierzmy się opiece św. Michała Archanioła – Patrona naszej Parafii.
12. Wszystkim Parafianom, Sympatykom i Gościom pobiedziskiej Fary życzymy błogosławionego, pełnego miłości i radości wigilijnego wieczoru.