Ogłoszenia duszpasterskie

30/03/2020

Pobiedziska, 29.03.2020 r.

  1. Rozpoczynamy V Tydzień Wielkiego Postu.
  2. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej, w zgromadzeniach liturgicznych może brać udział maksymalnie 5 osób. Pierwszeństwo udziału mają osoby związane z intencją Mszy św.
  3. W minionym tygodniu Ksiądz Prymas poinformował, że przekłada wszystkie posługi liturgiczne na kwiecień. Nie odbędzie się zatem planowana w naszej parafii 21 kwietnia wizytacja kanoniczna. Na jesień zostaje przełożone również udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii.
  4. W minionym tygodniu trwały w naszym kościele prace porządkowe. Został dokładnie oczyszczony ołtarz główny, a posadzka świątyni została poddana gruntownej konserwacji. Słowa serdecznych podziękowań kierujemy do Zakładu TIP-TOPOL za udzieloną życzliwą pomoc. Prace nad posadzką będą trwały jeszcze w bieżącym tygodniu, tak więc kościół pomiędzy Mszami św. będzie jeszcze zamknięty.
  5. Ze względu na zaistniałą sytuację, nabożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa, decyzją Księdza Prymasa są odwołane.
  6. Wyrazy wdzięczności kierujemy do parafian, którzy w trudnej dla nas wszystkich sytuacji wspierają Parafię ofiarami przekazywanymi na konto parafialne. Dziękujemy za pamięć i zrozumienie.
  7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Palmową.
  8. W najbliższym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zgodnie z wytycznymi Księdza Prymasa posługa sakramentalna wobec chorych zostaje ograniczona do sytuacji, w których osoby starsze lub chore znajdą się w niebezpieczeństwie śmierci. Spowiedź św. w piątek od godz. 17.00 wg zasad naznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Rozporządzenia Księdza Prymasa. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.30 różaniec, a o 10.00 Msza św. w intencji powstrzymania pandemii koronawirusa. Wszystkie te celebracje liturgiczne odbędą się bez udziału wiernych. Nabożeństwo różańcowe i Mszę św. odprawi tylko ksiądz proboszcz.
  9. Powierzmy się opiece św. Michała Archanioła, Patrona naszej Parafii, prosząc Go o powstrzymanie epidemii koronawirusa.
  10. Wszystkim Parafianom i Gościom pobiedziskiej Fary życzymy błogosławionego tygodnia, zdrowia, nadziei, odpowiedzialności i zaufania Bogu.