Ogłoszenia duszpasterskie

18/09/2020

Pobiedziska, 20.09.2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Rozpoczynamy XXV Tydzień w Roku Kościelnym.
  2. W ubiegłą niedzielę miała w naszej parafii miejsce Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dziękujemy rodzicom za dar rodzicielstwa i wychowania, za zaangażowanie się w przygotowanie uroczystości w tak trudnych okolicznościach oraz za ofiarowany parafii dar – maryjną kapę i dwie maryjne stuły. Bóg zapałać.
  3. W ubiegłą niedzielę na cele remontowe zabrano 5 132 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać.
  4. W niedzielę 27 września kazanie w naszej parafii będzie głosił ks. prof. Paweł Podeszwa wykładowca Pisma Świętego. W ten sposób zainauguruje w dekanacie pobiedziskim Szkołę Słowa Bożego, które będzie trwała do końca czerwca. Dokładny harmonogram spotkań można znaleźć na plakacie oraz w folderach wyłożonych pod chórem.
  5. We wtorek i czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania – obecność obowiązkowa. Bardzo mocno zachęcamy do udziału w tych spotkaniach, które mogą zbliżyć nas do Boga poprzez Jego Słowo.
  6. We wtorek 29 września br. Ksiądz Prymas przeprowadzi wizytację kanoniczną naszej parafii i udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania. Dokładny plan spotkań z Księdzem Prymasem został zamieszczony w biuletynie i znajduje się w gablocie ogłoszeń.
  7. Przygotowanie do uroczystości pierwszej komunii św. w przyszłym roku i spotkania kandydatów do bierzmowania z klas ósmych rozpoczną się od października.
  8. Prosimy o zachowywanie obowiązku zasłaniania nosa i ust w czasie wszystkich celebracji liturgicznych. Dotyczy to szczególnie ślubów i pogrzebów.
  9. Wszystkim Parafianom i Sympatykom pobiedziskiej Fary życzymy błogosławionego tygodnia.