Ogłoszenia duszpasterskie

03/10/2020

Pobiedziska, 04.10.2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Rozpoczynamy XXVII Tydzień w Roku Kościelnym.
  2. Trwa miesiąc różańcowy. Zachęcamy gorąco do udziału w tej pięknej modlitwie, przez którą wchodzimy w tajemnice życia Chrystusa Pana i Jego Matki Maryi. Różaniec św. odmawiamy w dni powszednie po wieczornej Eucharystii, a w sobotę i niedzielę o godz. 18.00. Modlitwę w najbliższy poniedziałek poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca. Nabożeństwo dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 16.30.
  1. W środę po nabożeństwie różańcowym spotkanie rodziców dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii św.
  2. W piątek, po różańcu, przed wieczorną Mszą św. spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy ósmej.
  3. W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca ofiary zbierane podczas Mszy św. zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne.
  4. Przy bramach cmentarnych zostały podstawione pojemniki na odpady zielone. Bardzo serdecznie prosimy o przestrzeganie segregacji. W innym przypadku zostaniemy obciążeni karami finansowymi, za które zapłacą wszyscy posiadający groby na miejscowym cmentarzu. Prosimy o wzajemne dyscyplinowanie się. Ponadto informujemy, że zgodnie z regulaminem cmentarza wszystkie rezerwacje muszą być wyraźnie oznaczone tablicą REZERWACJA. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie pojawią się takie oznaczenia wszystkie miejsca naznaczone posadzoną tam tylko roślinnością przejdą do dyspozycji parafii. Otrzymujemy skargi, że miejsca te są zaniedbane. Do końca roku kalendarzowego groby zaniedbane, których prolongata już wygasła, zgodnie z prawem administracyjnym, zostaną przeznaczone do ponownego pochówku. Przypominamy, że bez zgodny administracji cmentarza nie wolno nasadzać żadnych krzewów, czy drzew, ani stawiać ławeczek, na których usytuowanie skarżą się nawiedzający cmentarz.
  5. Prosimy o zachowywanie obowiązku zasłaniania nosa i ust w czasie wszystkich celebracji liturgicznych. Dotyczy to szczególnie ślubów i pogrzebów.
  6. Wszystkim Parafianom i Sympatykom pobiedziskiej Fary życzymy błogosławionego tygodnia.