Pielgrzymka Bractwa 2020

22/02/2020

PIELGRZYMKA BRACTWA 2020
Członkowie Bractwa Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk zapraszają wszystkich czcicieli Matki Bożej na naszą pielgrzymkę w dniach 22 – 23 maja 2020 r. W tym roku pragniemy nawiedzić sanktuaria w Piotrkowie Trybunalskim, Miechowie i w Czernej k/Krakowa, oraz Ojcowski Park Narodowy.
Wyjazd z Rynku w Pobiedziskach w dniu 22 maja o godz. 5:00 rano. Pierwszy postój w Piotrkowie Trybunalskim w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej – gospodarzami sanktuarium są Ojcowie Jezuici. Po Sanktuarium oprowadzi nas O. Adam. Podczas sesji Trybunału w Piotrkowie codziennie odprawiano Mszę św. w intencji sprawiedliwych wyroków i przed wizerunkiem Matki Bożej czytano rotę przysięgi. Jak skomentowano później: „Wolni ludzie w wolnym kraju pragnęli sprawować sprawiedliwe sądy za przyczyną Matki Bożej, by być wiernymi sentencji zamieszczonej w sali obrad: Sądźcie sprawiedliwie, bo i Ja sądził będę wasze uczynki”.
Następnie udamy się do Miechowa, Tuż przy Rynku znajduje się zabytek klasy „0” – bazylika mniejsza. Kościół i klasztor ufundował w 1163 r. Jaksa z rodu Gryfitów. Bogata historia miasta, sięgająca swym rodowodem XII wieku, jest silnie związana z zakonem bożogrobców, dla których Miechów stanowił siedzibę przez niemal siedem wieków. Klasztor miechowski był pierwszym w Polsce i pierwszym w Europie reprezentantem idei i kultu Grobu Bożego. Zwiedzimy Bazylikę z przewodnikiem i obejrzymy ekspozycję w Muzeum.
Docelowym miejscem pielgrzymki będzie Klasztor pw. św. Eliasza proroka OO. Karmelitów Bosych w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego w Czernej. Tu będziemy uczestniczyć w Eucharystii, zwiedzać najważniejsze
miejsca związane z historią klasztoru. Planujemy konferencje związane z
„Karmelitańskim Szkaplerzem” i charyzmatem zakonu karmelitańskiego i życiem
św. Rafała Kalinowskiego.
Św. Rafał w roku 1877 wstąpił do karmelitów
bosych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882
roku w Czernej. Niestrudzenie oddawał się
posłudze sakramentu pokuty i kierownictwu.
Odnowił karmelitów bosych w Polsce.
Zakwaterowani będziemy w Domu
Pielgrzyma. Tu po przjeździe spożyjemy
obiadokolację.
W dniu 23 maj po Mszy św. i śniadaniu udamy się do Ojcowskiego Parku
Narodowego. Planujemy spacer po Parku, zwiedzanie Muzeum i obejrzenie filmu
3D i ekspozycjii, orazzwiedzenie Zamku. Po powrocie do Czernej po obiedzie
wyjazd do Pobiedzisk. Powrót z pielgrzymki ok. godz. 21:00- – 22:00.
Zapisy: w Sklepie Papierniczym przy ul. Kostrzyńskiej 5 w Pobiedziskach, przy
zapisie podajemy nr PESEL.
Zapisy i wpłaty przyjmujemy do 20 kwietnia 2020 r.
Koszt pielgrzymki: 270,00 zł od osoby.
Wyjazd: 22.05. o godz. 5:00 – Rynek Pobiedziska
Przyjazd: 23.05. o godz. 21:00 – 22:00 – Rynek Pobiedziski