Przestrzegajmy zasad sanitarnych

26/07/2021

Przypominamy, że w obiektach zamkniętych osoby zaszczepione i niezaszczepione są zobowiązane do zakrywania nosa i ust. Bardzo serdecznie prosimy o przestrzeganie tego obowiązku. Jednocześnie przypominamy, że osoby przystępujące do komunii św. przed przyjęciem Pana Jezusa muszą odsłonić maskę. Osoby, które przyjmują Najświętsze Ciało Chrystusa na rękę są zobowiązane do spożycia Komunii Świętej przed kapłanem natychmiast. Pod żadnym pozorem nie wolno odwracać się i odchodzić. Bardzo prosimy, aby nie doprowadzać do sytuacji trudnych, wymagających interwencji kapłana.