Śluby wieczyste siostry Miriam od Ducha Świętego

30/05/2017

 ,,Wszystkie moje źródła są w Tobie, Panie” (Ps 84).

Z wielką radością chciałabym zaprosić wszystkich do włączenia się w naszą pieśń uwielbienia Pana, który jest źródłem wody żywej. Rozlewa wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Pragnącemu daje darmo pić ze źródła wody życia otwierając swój bok, z którego wypłynęła krew i woda. Równocześnie będąc pragnieniem miłowania nie waha się z prostotą prosić: daj mi pić…

Dzielę się moją radością, że moje pragnienie spotkało się z gorącym pragnieniem Jezusa i odpowiadając na Jego miłość złożę wieczystą profesję 4 czerwca podczas Eucharystii o godz. 11.00 w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Pieśń mojego życia zaczęłam śpiewać wraz z Niepokalaną, moją Patronką, od dnia narodzin w Roku Maryjnym (1987). Przyobleczona w Chrystusa, dzięki łasce chrztu świętego w święto pierwszego męczennika św. Szczepana ufam, że podobnie jak on będę mogła świadczyć o miłości Ojca przez całe swoje życie.

Mieszkałam w małej wsi Kocanowo, niedaleko Pobiedzisk, między Poznaniem, a Gnieznem. Wzrastając w rodzinie rolniczej spotykałam Boga w pięknie przyrody, wśród łan zbóż i pól truskawkowych. Na pieszych pielgrzymkach do Maryi Matki Jasnogórskiej zobaczyłam jak Ona wskazuje na swojego Syna. Wierzę głęboko, że za Jej przyczyną doświadczyłam łaski spotkania z żywym Jezusem obecnym w Eucharystii.

Tak jak Samarytance Jezus dał poznać swoje pragnienie, aby Go przyjęła, tak i ja słyszałam w sercu wołanie Jezusa: daj mi pić… Poruszało mnie bardzo, że Ten, Który jest Miłością jest niekochany. Ma tak mało prawdziwych przyjaciół ufających Jego dobroci. Samotny, zmęczony siedział przy studni mojego życia i prosił mnie o miłość. W głębi serca czułam, że odpowiadając na Jego pragnienie sama zostanę nasycona i szczęśliwa… Zaufałam i nie zawiodłam się.

Poznałam Karmel przez św. Tereskę od Dzieciątka Jezus i słyszałam w sercu, że to jest miejsce, gdzie mam odpowiedzieć na pragnienie Jezusa. Dojrzewałam jeszcze do wstąpienia przez okres studiów. Był to owocny czas w doświadczenie życiowe, ale przekonałam się że nikt i nic nie nasyci mojego pragnienia.

Wstąpiłam do postulatu 11.06.2010 r. a teraz po siedmiu latach formacji dobrze widzę, że otrzymałam wielki dar. Jezus okazał mi łaskę otwierając mi ucho na Słowo Boże, które oświeca moje życie. Poznając prawdę o sobie w świetle Jego Miłości doświadczam jeszcze głębiej, że tylko On jest źródłem wody żywej.

Jezus wołał donośnym głosem: ,,Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7, 37-39).

Otwierając się na Jego miłość odpowiadam na usłyszane pragnienie i trwam na modlitwie za Was wszystkich. Wzywam Ducha Świętego, aby wspierał Was  swym świadectwem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. On przychodzi łagodnie ze swoimi darami pragnąc przekonywać nas o miłości Ojca.

W tym szczególnym dla mnie czasie również proszę o modlitwę , abym przez całe życie pijąc wodę żywą czciła Ojca w Duchu i Prawdzie, a po ziemskiej wędrówce przemieniona, weszła na wieczyste Gody Baranka.

s. Miriam od Ducha Świętego

za: www.karmel.gniezno.pl