Transmisje Mszy św. i nabożeństw

14/03/2020

Zgodnie z zaleceniem KEP i Prymasa Polski zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy św. w środkach społecznego przekazu. Niemal wszystkie telewizje i radio takie transmisje prowadzą. Dostępne są także on-line Msze św., nabożeństwa, rekolekcje.W mediach diecezjalnych Msza św. w Radio Plus o godzinie 8.00 z katedry gnieźnieńskiej.

Transmisja on-line nabożeństwa Gorzkich Żali i Mszy św. o godzinie 15.00