Ubezpieczenie nagrobków

22/06/2020

Ze względu na zmiany klimatyczne i coraz częstsze kataklizmy pogodowe uwrażliwiamy i bardzo gorąco prosimy o przemyślenie ubezpieczenia we własnym zakresie nagrobków na cmentarzu. Parafia jako administrator cmentarza posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (szkody na osobie), nie odpowiada za szkody materialne. Nie ma możliwości prawnej ubezpieczenia grupowego nagrobków ze względu na fakt, że nie są one własnością parafii i chociażby na bardzo różną ich wartość. Bardzo prosimy o roztropność.