Uroczystość Wszystkich Świętych

15/10/2018

Informujemy, że modlitwy za zmarłych na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada rozpoczną się o godz. 13.00.

Czasowo – do połowy listopada – na cmentarzu zostały podstawione dodatkowo dwa kontenery na śmieci. Koszt wywozu jednego kontenera to 500 zł. W roku ubiegłym wywóz śmieci w okolicach Wszystkich Świętych wyniósł blisko 8 tys. zł.