Wizytacja kanoniczna Księdza Prymasa

18/09/2020

Przed nami  29 września br. spotkanie pasterskie z abp. Wojciechem Polakiem, Metropolitą Gnieźnieńskim, Prymasem Polski

Czym jest wizytacja kanoniczna parafii?

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup, jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).

Plan wizytacji kanonicznej

Pobiedziska, Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła

29.09.2020 r.

12.30 – przyjazd Księdza Prymasa

13.30 – modlitwa na cmentarzu

14.00 – spotkanie w klasztorze u sióstr ze Zgromadzenia Sacre Coeur

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i spotkanie w kościele z radami, pracownikami kościelnymi, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi przy parafii

16.00 – wizytacja biura, rozmowa z ks. wikariuszem i proboszczem

17.30 – Msza św. odpustowa ku czci św. Michała Archanioła i bierzmowanie

18.45 – kolacja z kapłanami dekanatu

Przy okazji wizytacji przedstawiamy składy Rad zatwierdzonych przez Księdza Prymasa:

Rada Duszpasterska.

Do zadań Rady należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii, wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej, uzyskanie możliwej i pełnej diagnozy stanu religijno-moralnego parafii i pomoc w zaspokajaniu jej potrzeb /III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej/.

Członkowie Rady:

 1. Joanna Pawlak
 2. Piotr Pawlak
 3. Katarzyna Rzempała,
 4. Józef Wodziński
 5. Elżbieta Ostajewska
 6. Janina Przykucka
 7. Michał Mrówczyński
 8. Lidia Żymałkowska
 9. Zygmunt Bera

Rada Ekonomiczna.

Zadaniem Rady jest:

 1. Troszczyć się o dobra materialne, które umożliwiłyby Kościołowi realizację jego misji
 2. Pomagać proboszczowi parafii w tym wszystkim, co dotyczy administracji dobrami parafialnymi: nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi /III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej/.

Członkowie Rady:

 1. Jacek Grzeczka
 2. Tadeusz Kujawski
 3. Maciej Chlebanowski
 4. Marcin Czeski

Obu Radom przewodniczy zawsze proboszcz parafii.