Zalecenia w sprawie uczestnictwa w zgromadzeniach liturgicznych

25/03/2020

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej w Mszach św. i nabożeństwach może brać udział maksymalnie 5 osób.

Pierwszeństwo mają osoby związane bezpośrednio z intencją Mszy św.!!!

Bardzo serdecznie prosimy o stosowanie się do w/w nakazu. Osoby, które ze względu na ograniczenia, nie mogą uczestniczyć w Najświętszej Ofierze i nabożeństwach, zachęcamy do duchowej łączności.