Zmiana terminu I Komunii św.

17/03/2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

          W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i związanym z tym zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich, po konsultacjach z Komitetem Organizacyjnym Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., mając na uwadze powagę Uroczystości i bezpieczeństwo dzieci oraz wszystkich gości, nie wiedząc jak długo będzie trwał stan zagrożenia, postanowiliśmy zmienić datę Uroczystości I Komunii Świętej na dzień 13 września br.

/Od ministra zdrowia, osoby najbardziej kompetentnej, słyszymy, że największa liczba zachorowań będzie miała miejsce za 2 -3 tygodnie, a sama walka z koronawirusem potrwa do 3 miesięcy/

Liczymy na zrozumienie. Kierowaliśmy się tylko dobrem dzieci, rodziców i gości.

                                                           Z modlitwą

                                                  prob. Robert Nurski