Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

15/04/2017

Drodzy w Chrystusie Panu Zmartwychwstałym

Siostry i Bracia

Z Piotrem i „uczniem, którego Jezus kochał” przybywamy do grobu Pana. Pochylamy się nad miejscem Jego spoczynku. Spostrzegamy leżące płótna i chcemy wraz z apostołami doświadczyć prawdy, że On prawdziwie zmartwychwstał i wyznać: wierzę – wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego.

     Pusty grób i  leżące w nim płótna, w które owinięte było ciało Zbawiciela to niemi świadkowie cudu zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, miłości nad nienawiścią, prawdy nad kłamstwem, nadziei nad zwątpieniem.

Z całego serca życzę Wam i Waszym bliskim, aby Uroczystości Paschalne raz jeszcze wzmocniły Waszą wiarę i przypomniały, że Zmartwychwstały jest z nami, że każdy z nas może stać się żywym świadkiem działania Jego boskiej mocy.

ks. kan. Robert Nurski
Proboszcz

Zdj. przedstawia: Piero della Francesca – Zmartychwstanie.