+ Janina Jóźwiak, zm. 17.08.2017

03/09/2017
Lp. Ofiarodawca Termin Godzina
1 od córki Elżbiety z mężem Piotrem 13.12.2017 7.00
2 od wnuczki Moniki z mężem i synami 18.12.2017 7.00
3 od wnuka Marcina z Elżbietą 04.01.2018 7.00
4 od rodziny Łukaszewskich z Gniezna 26.02.2018 18.30
5 od Teresy z córkami 15.11.2017 18.30
6 od mieszkańców bloku przy ul. Kostrzyńskiej 29 29.12.2017 7.00
7 od Stanisławy Sobiech z rodziną 17.08.2018 18.30
8 od Danki, Krzysztofa i Piotra i z rodzinami 22.04.2018 11.00
9 od Rembowskich 24.06.2018 18.30
10 od rodziny Jackowiak i Anioła 02.03.2018 18.30
11 od Anieli z rodziną z Łodzi 09.01.2018 7.00
12 od Jóźwiaków, Górków i Lipińskich z Łodzi 12.01.2018 7.00
13 od Marii Byrzykowskiej z Jarocina i rodziny Krasnowskich 16.01.2018 7.00
14 od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną 31.01.2018 18.30
15 od Małgosi z Zbyszka Pawlaków z Wielunia 10.02.2018 7.00
16 od Firmy Pogrzebowej „Przykucki” 05.02.2018 7.00
17 od Aleksandry, Jacka i Marty Maciejewskich 05.03.2018 18.30
18 od sąsiadów Czajków i Eliksów 19.02.2018 7.00
19 od grona znajomych 15.03.2018 18.30