Nawiedzenie cmentarza w czasie pandemii

07/04/2020

Drodzy Parafianie

Mieszkańcy Pobiedzisk i okolic

Od kilku dni kierowane jest do mnie zapytanie: czy cmentarz w Pobiedziskach jest zamknięty? Odpowiadam, że nic takiego nie ma miejsca. Nie otrzymałem żadnej informacji, czy nakazu, żeby zamknąć pobiedziską nekropolię. Rozmawiałem telefonicznie z Panem Burmistrzem na ten temat, który poinformował mnie, że nie wydał żadnego nakazu zamknięcia jakiegokolwiek cmentarza w Gminie.

Otrzymywałem również informacje telefoniczne, że policja karze mandatami osoby starsze za pobyt na cmentarzu poza godzinami między 10.00 a 12.00. Skonsultowałem tę wiadomość z panem Komendantem Komisariatu w Pobiedziskach, który najpierw okazał duże zdziwienie, a potem obiecał, że sprawę zbada. Po kilku minutach oddzwonił i poinformował mnie, że na terenie Gminy nie miała miejsca żadna taka interwencja.

Jednocześnie wraz z Panem Burmistrzem i Komendantem Policji serdecznie prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa i ogłoszony w Polsce stan epidemiczny ograniczyć nawiedziny cmentarza. Przypominamy również o bezwzględnym przestrzeganiu zasad: nie gromadzenia się i zachowania należytego odstępu.

Doskonale wiem, ile dla nas wszystkich znaczą odwiedziny naszych bliskich na cmentarzu, ale bądźmy roztropni! W tym szczególnym czasie pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy odeszli, a wciąż są blisko nas!

                                                                                 z modlitwą

                                                                      ks. prob. Robert Nurski