Ogłoszenia duszpasterskie

19/06/2021

Pobiedziska, 20.06.2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 

  1. Rozpoczynamy 12. Tydzień Roku Kościelnego.
  2. Ofiary składane w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne wyniosły 3 452 zł. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać!
  3. Od niedzieli 27 czerwca, ze względu na okres wakacyjny, nie będzie już sprawowana Msza św. o godz. 12.30.
  4. Prymas Polski abp Wojciech Polak wydał dekret znoszący z dniem 20 czerwca br. dyspensę od udziału w Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, udzieloną w związku z pandemią covid-19 wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej i osobom przebywającym na jej terenie.
  5. Ksiądz Prymas Wojciech Polak z dniem 1 lipca br. odwołał z naszej parafii ks. Cezarego Sierakowskiego i mianował go wikariuszem parafii pw. św. Jakuba w Wągrowcu. Niestety z powodu braku księży parafia nie otrzymała następcy.
  6. Bardzo serdecznie prosimy, aby ofiary za Biuletyn parafialny nie składać do pudełka, ale wrzucać do stolika w miejscu z napisem „Ofiary za biuletyn parafialny”.
  7. Na jednym z cmentarzy w naszej archidiecezji wydarzył się bolesny wypadek. Na dziecko przewróciła się płyta znajdująca się w wezgłowiu nagrobka. Bardzo prosimy o zbadanie stabilności nagrobków, zwłaszcza elementów wzniesionych w pionie.
  8. Wobec nieustannych wniosków o wycinkę drzew na cmentarzu, przypominamy, że na wszelkie zabiegi pielęgnacyjne musimy mieć zgodę powiatowego konserwatora zabytków, ponieważ cmentarz objęty jest nadzorem konserwatorskim. Wczesną wiosną były zaplanowane zabiegi związane z korekcją drzewostanu. Ze względu na czas pandemii i pracę rotacyjną urzędów, wnioski nie zostały rozpatrzone w terminie, w którym takie prace mogłyby być podjęte. Na jesień tego roku planujemy złożyć w urzędzie konserwatorskim nowy wniosek, w którym będziemy wnioskować m.in. o usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu lub będących w złym stanie fitosanitarnym. Zatem prosimy o pisemne powiadomienie wraz ze stosownym uzasadnieniem, które obiekty należałoby usunąć. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez kompetentne władze. Administrator cmentarza nie ma wpływu na rozstrzygnięcie.

 Wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom pobiedziskiej Fary życzymy błogosławionego tygodnia