Ogłoszenia duszpasterskie

23/03/2019

Pobiedziska, 24.03.2019 r.

  1. Przeżywamy III Niedzielę Wielkiego Postu. 
  2. Z całego serca zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.
  3. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Msze św. o godz. 7.00, 11.00 i 17.30. Podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 11.00 osoby pragnące włączyć się w duchową adopcję dziecka poczętego złożą stosowną przysięgę. Deklaracje przystąpienia do duchowej adopcji są wyłożone pod chórem. Część z modlitwą osoba adoptująca zostawia dla siebie, a drugą część zostawia w kościele. Gorąco zachęcamy do włączenia się w to Boże dzieło. Odmawiane codziennie przez dziewięć miesięcy: dziesiątek różańca świętego, inna modlitwa czy spełniony dobry uczynek wraz modlitwą duchowej adopcji, mogą uratować zagrożone życie dziecka będącego pod sercem matki. W tym dniu biuro parafialne będzie nieczynne.
  4. W przyszłą, czwartą  niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się rekolekcje. Wygłosi je ks. Karol Świderski – pracownik Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Nauki będą głoszone podczas niedzielnych Mszy świętych, a w dni powszednie w czasie wieczornych Mszy św. do środy włącznie. Prosimy, aby skorzystać z tej okazji duchowej odnowy.
  5. Dekanalny duszpasterz młodzieży – ksiądz wikariusz parafii dziekańskiej-  zaprasza młodzież  (od klasy 7 SP wzwyż) do wzięcia udziału w Diecezjalnym Święcie Młodych Wojciech 2019, które w tym roku przypada 27.04.2019 r. Koszty uczestnictwa młodzieży pochodzącej z naszej parafii pokryje parafia. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub do ks. Krzysztofa.
  6. W najbliższy piątek Drogę Krzyżową dla dorosłych po wieczornej Mszy św. poprowadzi wspólnota Żywego Różańca.
  7. Dziękujemy za przekazaną na cele remontowe parafii ofiarę 2 tys. zł. Bóg zapłać!
  8. Powierzmy się opiece św. Michała Archanioła – Patrona naszej Parafii.
  9. Wszystkim Parafianom, Sympatykom i Gościom pobiedziskiej Fary życzymy błogosławionego tygodnia.