Ogłoszenia duszpasterskie

21/03/2020

Pobiedziska, 22.03.2020 r.

  1. Niedzielą Laetare rozpoczynamy IV Tydzień Wielkiego Postu.
  2. Zgodnie z zaleceniami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a także polskich biskupów, we wszystkich zgromadzeniach, w tym religijnych i liturgicznych może brać udział maksymalnie 50 osób. Zachęcamy do rozważnego uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych, które pomagają nam wejść w tajemnicę Męki i Śmierci Chrystusa Pana, podjąć wysiłek nad własnym nawróceniem oraz uprosić dobrego Boga o powstrzymanie epidemii.
  3. W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i związanym z tym zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich, po konsultacjach z Komitetem Organizacyjnym Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., mając na uwadze powagę Uroczystości i bezpieczeństwo dzieci oraz wszystkich gości, nie wiedząc jak długo będzie trwał stan zagrożenia, postanowiliśmy zmienić datę Uroczystości I Komunii Świętej na dzień 13 września br.

/Od ministra zdrowia, osoby najbardziej kompetentnej, słyszymy, że największa liczba zachorowań będzie miała miejsce za 2 -3 tygodnie, a sama walka z koronawirusem potrwa do 3 miesięcy/

Liczymy na zrozumienie. Kierowaliśmy się dobrem dzieci, rodziców i gości.

  1. W najbliższy poniedziałek 23 marca wykwalifikowana firma restauratorska podejmie prace nad oczyszczeniem ołtarza głównego w kościele. Zostaną oczyszczone i umyte specjalnymi środkami figury oraz nadstawa ołtarzowa. Przewidywany koszt pracy to ok. 5 tys. zł. Czyszczeniu i konserwacji zostanie poddana posadzka świątyni. Z tego względu kościół pomiędzy Mszami świętymi będzie zamknięty. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do budynku plebanii.
  2. W środę 25 marca przeżywać będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu chętni mogą podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Zachęcamy bardzo gorąco do włączenia się w to święte dzieło.
  3. Ze względu na zaistniałą sytuację, w przyszłą niedzielę i następne, Gorzkie Żale będą sprawowane o godz. 17.45. Od piątku obecnego tygodnia nie będzie nabożeństwa drogi krzyżowej o godz. 16.30.
  4. Powierzmy się opiece św. Michała Archanioła, Patrona naszej Parafii, prosząc Go o powstrzymanie epidemii koronawirusa.
  5. Wszystkim Parafianom i Gościom pobiedziskiej Fary życzymy błogosławionego tygodnia, zdrowia, nadziei, odpowiedzialności i zaufania Bogu.