Oświadczenie Księdza Proboszcza

17/10/2020

Kochani

Dzisiaj, tj. 17.10.  o godz. 16.37 otrzymałem telefon ze Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gnieźnie, że do dnia 20 października zostaję objęty nadzorem sanitarnym.

W dniu 10 października brałem udział w inauguracji Roku Akademickiego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Obecny był na niej także bp Bogdan Wojtuś, u którego stwierdzono zakażenie wirusem sars-cov-2. Biskup Bogdan przebywa obecnie w szpitalu. Nadzorem sanitarnym zostali objęci wszyscy uczestnicy inauguracji. Bezpośredniego kontaktu z ks. biskupem nie miałem. W kaplicy byliśmy oddaleni od siebie ponad 10 m., a w seminaryjnym refektarzu ponad 5 m. Nie obserwuję u siebie żadnych niepokojących objawów, czuję się dobrze.

Podaję tę informację, ponieważ chcę być uczciwy i niczego nie ukrywać, chcę także przez to ukrócić niesłużące niczemu dobremu plotki i wygórowane obawy.

Obejmuję Wszystkich Was, Kochani Parafianie, serdeczną modlitwą i o nią też pokornie proszę.

                                                               ks. prob. Robert Nurski