Podziękowanie

02/02/2019

Zakończyliśmy kolędę. Wszystkim, którzy przyjęli w swym domu kapłana,  dziękujemy za wspólną modlitwę, otwarte domostwa i życzliwość. Dziękujemy za przekazane ofiary kolędowe, z których zostaną zapłacone należności parafii względem Kościoła Powszechnego i lokalnego, składka ubezpieczeniowa, a pozostała część zostanie przeznaczona na prace remontowe. Przypominamy, że w roku bieżącym chcielibyśmy dokończyć remont dachu  na kościele. Za zrozumienie wypowiadamy serdeczne słowa podziękowań – Bóg zapłać!