Prosimy gorąco o segregację i oszczędne dekorowanie grobów!

07/11/2020

Bardzo mocno prosimy o segregację śmieci na cmentarzu i bardzo roztropne, oszczędne dekorowanie grobów. Ostatnia faktura za wywóz śmieci z cmentarza za miesiąc październik wynosi 14 661 zł., co stanowi dwumiesięczny całkowity dochód parafii. Naprawdę nas na to po prostu nie stać. Wpłaty na wywóz śmieci i wodę w wysokości 20 zł. od 1 stycznia br. wynoszą 3 150 zł. Pozostałe, tj. pokładne i opłaty za postawienie nagrobka 27 320 zł. Za sam tylko wywóz śmieci z cmentarza od 1 stycznia, z bieżącą fakturą zapłaciliśmy 33 861 zł. Najprawdopodobniej od nowego roku opłaty cmentarne z tego względu ulegną podwyższeniu.