+ Teresa Walkiewicz, zm. 23.05.2018

30/05/2018
Lp. Ofiarodawca Termin Godzina
1 od syna Szczepana z rodziną 01.11.2018 7.00
2 od syna Tomasza z rodziną 10.11.2018 7.00
3 od sąsiadów Kusiów i Napartych z ul. Czerniejewskiej 03.10.2018 17.30
4 od Teresy i Ryszarda Skiba 17.11.2018 7.00
5 od Teresy i Adriana Nowickich 26.12.2018 18.30
6 od Boguckich z Półwiejskiej 21.11.2018 7.00
7 od Stanisławy Nowickiej i Macieja Nowickiego z rodziną 28.11.2018 17.30
8 od Elżbiety Rochowiak z rodziną 07.12.2018 7.00
9 od Haliny Walkiewicz z rodziną 12.12.2018 7.00
10 od siostrzeńca z Letniska 22.12.2018 7.00
11 od Doroty Siebert z rodziną 29.12.2018 7.00
12 od chrześniaka Piotra z rodziną 19.09.2018 18.30
13 od Hani z rodziną 04.01.2019 7.00
14 od firmy pogrzebowej „Górecki” 15.01.2019 7.00
15 od rodziny Bartkowiaków z Promienka 28.10.2018 7.00
16 od rodziny Jakubowskich 08.08.2018 18.30
17 od Janiny Pawlickiej z ul. Półwiejskiej 31 30.01.2018 7.00
18 od chrześniaczki z rodziną 13.01.2019 18.30
19 od siostry Krystyny z córką 10.02.2019 18.30

W celu uniknięcia pomyłek prosimy o sprawdzanie intencji mszalnych na bieżąco w gablocie ogłoszeń.