Życzenia na Boże Narodzenie

24/12/2020

«Dziecię nam się narodziło…» (Iz 9, 5).

Przyjmujemy Cię z radością, wszechmogący Panie nieba i ziemi, który z miłości stałeś się Dziecięciem «w Judei, w mieście Dawidowym, zwanym Betlejem» (Łk 2, 4).

Przyjmujemy Cię z wdzięcznością, nowe Światło, które wschodzisz pośród nocy świata.

 

Przyjmujemy Cię jako naszego brata, «Księcia Pokoju», który «obie części ludzkości uczynił jednością» (Ef 2, 14).

Napełnij nas Twoimi darami, Ty, który przyszedłeś na świat tak jak my. Spraw, byśmy się stali dziećmi Bożymi, Ty, który dla nas zechciałeś stać się Synem Człowieczym (por. św. Augustyn, Mowy 184).

Ty jesteś «Przedziwnym Doradcą», niezawodną obietnicą pokoju. Ty jesteś skuteczną obecnością «Boga Mocnego». Ty, nasz jedyny Boże, który leżysz w szopce ubogi i pokorny, przyjmij nas u Twego żłóbka.

Przyjdźcie, ludy ziemi, i otwórzcie drzwi swojej historii! Przyjdźcie pokłonić się Synowi Dziewicy Maryi, który zstąpił pośród nas tej nocy od wieków przygotowanej. Nocy radosnej i pełnej światła.

Venite, adoremus!

św. Jan Paweł II, Pasterka 2001

 Kochani Parafianie, Goście i Sympatycy pobiedziskiej Fary

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia kieruję do Was najserdeczniejsze życzenia, przywołując słowa św. Jana Pawła II. Pojawia się tu kilkakrotnie stwierdzenie ”przyjmujemy”: „przyjmujemy Cię z radością”, „przyjmujemy Cię z wdzięcznością, „przyjmujmy Cię jako naszego brata, Księcia Pokoju”.

         Rzeczywiście w tej właśnie chwili, kiedy cały świat cierpi, wydaje się i że jest w ciemnościach, tak łatwo utracić radość, którą daje Bóg przez narodzenie Chrystusa, tak łatwo można wyzbyć się wdzięczności i minąć się z Jezusem – naszym Bratem i Księciem Pokoju.

Zapewne niejedna rodzina odczuła boleśnie skutki panującej pandemii. Czy mamy powody do radości? Tak, właśnie tak – „Dziecię nam się narodziło”; „Syn został nam dany”, „Słowo zamieszkało pośród nas”. Nie trwajmy w ciemności – idźmy ku Światłu, nie patrzmy ku śmierci – zwróćmy się ku Życiu, pozwólmy by w nasze cierpienie mógł wejść Bóg, niech zapanuje w nas Jego pokój.

Błogosławionych, radosnych, zdrowych i przeżywanych w wdzięczności Świąt Narodzenia Pańskiego.

 

Z serdeczną modlitwą

ks. prob. Robert Nurski

ks. wik. Cezary Sierakowski